Het bestuur van Stichting Weeshuis te Nijkerk:


Samenstelling bestuur (van links naar rechts):

de heer drs. E. van Veldhuizen (lid), de heer C.H. van Baak (secretaris), de heer H. Luigjes (voorzitter),

de heer mr. D.C. van de Castel (penningmeester) en de heer drs. J.J. van Daalen (lid).

 

Niet op de foto: 

Commissaris: de heer H. Verheij, Nijkerk

Commissaris: de heer mr. J.J. de Bruijn, Putten

over ons

aanvraag

contact